Kamp og cup reglement

Julecupen følger NHFs regelverk og Region Øst tillempninger. I tillegg til disse har turneringen egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.

§1 Spillelister

Alle lag skal før første kamp ha levert en spilleliste elektronisk (spillerne skal registreres i Cup Manger, via link på cupens hjemmeside.

§2 Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder. Lag som benytter “ikke deltakerberettigede” spillere diskvalifiseres fra turneringen. En spiller kan delta på flere lag, men  ikke i samme klasse. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette meldes og godkjennes før cup start, av turneringsledelsen  post@langhushandball.no

§3 Julecupen har følgende unntak fra NHFs lover og regelverk for turneringsarrangement:

 • Det kan benyttes inntil 14 spillere til hver kamp og maks 16 spillere i turneringen
 • Lagene kan ikke be om lagstimeout
 • Tiden stoppes ikke ved 7-meter, utvisninger eller skader (kun ved alvorlige skader etter dommerens vurdering)
 • Utvisningstiden starter når kampen settes i gang igjen etter frikast
 • Det er ikke pause i kampene, gjelder ikke finale
 • NHFs retningslinjer for hvile mellom kampene (§ 162.6.1) lar seg ikke følge, men kampoppsettet skal gi lagene minimum en kamp pause

§4 Klasseinndeling – Alder - Spilletid – Ballstørrelse

Klasse

Alder

Spilletid

Ballstørrelse

Minicup J/G 6-7

2018 eller senere

1 x 15

00 Mykball

Minicup J/G 8

2016 eller senere

1 x 15

00

J/G 9

2015 eller senere

1 x 15

0

J/G 10

2014 eller senere

1 x 20

0

J/G 11

2013 eller senere

1 x 20

0

J/G 12

2012 eller senere

1 x 20

0

J/G 13

2011 eller senere

1 x 20

1

J/G 14

2010 eller senere

1 x 20

1

J/G 15

2009 eller senere

1 x 20

2

J/G 16

2008 eller senere

1 x 20

2

J/G Junior

2007 - 2004

1 x 20

2 J og 3 G

I sluttspillkamper spilles kampene 1x20 min.

Finalekampene har innmarsj og spilletid på 2*15 min., pause 3 min, premieutdeling på banen.

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.


§5 Kampavvikling

§5.1 Oppmøte til kamp

Lagene må være kampklare minimum 5 min. før oppsatt kampstart. Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen. Kampresultat ender 0 – 0 og 2 poeng tildeles til laget som møter.

§5.2 Ball

Begge lagene skal stille med godkjent ball. Ballen til laget som står først i kampoppsettet (hjemmelag) skal være førstevalg i bruk. Ballen til det andre laget skal ligge i sekretariatet som reserve ball. Se tabell over for ball størrelser.

§5.3 Avkast

Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på venstre siden for bane sekretariatet. Det foretas ikke sidebytte.

§5.4 Draktlikhet

Ved draktlikhet er sistnevnte lag (bortelag) ansvarlig for draktbytte.

§5.5.1 Spillesystem – Aldersklassene 6 - 8 år (Minicup) for jenter og gutter født i 2018 eller senere

Det spilles 4'er håndball (3 utespillere og 1 målvakt) Lagene spiller 4 kamper. I Klassen 6-7 år, miks, jente- og guttelag. I klassen 8 år er jenter og gutter hver for seg.

§5.5.2 Spillesystem – Aldersklassene 9 – 10 år

Det spilles 5’er håndball på kortbane. Lagene spiller 3 – 4 kamper. Disse aldersklassene spiller ikke sluttspill. Det spilles med nedsenket mål. Det benyttes utkast, ikke avkast, etter mål.

§5.5.3 Spillesystem – Aldersklassene 11 – 12 år

Det spilles 6’er håndball. Lagene spiller 3 – 4 kamper. Aldersklassene spiller ikke sluttspill. Klassen 11 år spiller med nedsunket tverrligger, mens 12-års klassen spiller med ordinært mål.

§5.5.4 Spillesystem – Aldersklassene 13 – 20 år

Alle lagene i aldersklassene 13 – 20 år spiller 3 – 4 innledende kamper og antall lag som går til sluttspill er basert på hallkapasitet og tider. Lag i klasser med sluttspill må gjennomføre samtlige innledende kamper for å spille sluttspill.

§6 Utregning av resultattabell

Rekkefølge for plasseringsberegning i puljespillet:

 1. Antall poeng
 2. Antall poeng i innbyrdes kamper
 3. Målforskjell (innbyrdes kamper)
 4. Antall scorede mål (innbyrdes)
 5. Målforskjell
 6. Flest scorede mål i samtlige kamper

Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølgen, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. Lag som har tapt 0 – 0 rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell.

§7 Regler ved sluttspill/Finaler

Sluttspillet spilles som cup. Avhengig av antall lag spilles det 1/8-dels, 1/4-dels og semifinaler før finale. Finale spilles på klassens turneringsdag, dersom ikke annet står oppført.

Uavgjorte kamper i sluttspill avgjøres ved Sudden Death, hvor laget som scorer først vinner (“golden goal”) i omganger av 3 min. I finale benyttes ekstraomgang på 2*3 min. + eventuelt nye 2*3 min. ekstraomganger + straffekastkonkurranse. Lagene blir stående uten å bytte side. Trekning av ballfører ved myntkast av dommerne i sekretariatet umiddelbart etter at ordinær kamp er ferdig. Begge lags ledere skal være tilstede.

§8 Trekking av lag

I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som ikke møter opp, trekker seg etter 10. november 2024 eller ikke fullfører turneringen, et gebyr på kr. 1.500,- i tillegg til turneringsavgiften.

§9 Protestregler

Eventuelle protester må leveres skriftlig til banesekretariatet i den aktuelle hall senest 15 minutter etter kampslutt. For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere ha bekreftet på kamprapporten at protest er nedlagt.

Protestgebyret på kr. 1.000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.

§9.1 Jury

Julecupen oppnevner en turneringsjury bestående av representanter fra arrangør, deltagende lag og dommere. Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig. Medlemmene i juryen finnes på julecup.no

§10 Klister

Det er ikke tillatt å bruke klister t.o.m. J/G 14 år. Lag som ikke følger reglene kan bortvises fra banen.

§11 Bruk av rusmidler

All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.

§12 Premiering

 • Alle spillere i Minicup får individuell premie 
 • Alle spillere i klassene J/G 9-12 premieres.
 • I de øvrige klassene deles det ut lagpremie til 1. og 2.plassen i alle finalene.
 • Bestemannspremie utdeles i alle finalene.

§13 Forsikring av spillere

Det er deltakende lag å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund. Julecupen har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn.